Reklamační řád - Betcomando

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky užití aplikace Betcomando

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb zakoupených prostřednictvím Aplikace BETCOMANDO (dále jen „Aplikace“) od podnikatele

Filipa Domoráda

se sídlem Hráského 2231/25, 148 01, Praha,

IČ: 72860791

který je plátcem DPH

DIČ: CZ7803023437

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Jilemnice, č. j. ŽÚ 1002292/ZmObor15-1

Adresa pro doručování: Filip Domorád, Hráského 2231/25, 148 01, Praha,

Kontaktní e-mail: czech@betcomando.com

Old paper

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

 

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou opravu služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

- jste vadu sami způsobili.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.05.2015.

 

ZDE najdete reklamační formulář ke stažení.

Návod jak s námi investovat

Buďte finančně nezávislí!

"Opět paráda i přes otravování se zakládáním účtů zlatý důl chlapi děkujem...kdo nevěří ať se připojí. Dnes mi dokonce psal nějaký maďar tak sem doporučil že je vše pravdivé."
Milan Kříž
"Můžu jen a jen doporučit, kdyby to takhle šlo furt, už ani nemusím do práce! "
David Holý
"Betcomandu můžete věřit naplno... Neuvěřitelný je toto léto."
Adam Kosa
"Supr!!!!!na to s čím jsem tento měsíc začínal tak naprostá parádu. Pro me nejlepší měsíc co jsem zatím zažil s váma. Díky moc jen tak dál."
Jiří Doležal
"Super. Nová metoda sázení bez chyby. Jen ČR to komplikuje za to vy ale nemůžete. Přesto vaše výsledky sedí... A i v ČR to jen fajn.. Furt +++. Super jen tak dál..."
Michal Strnad
"Fakt paráda! "
Filip Faško
"Vše sedí můžu doporučit."
Tomáš Horák
"Perfektní práce . Jste nejlepší! Nenechte si ujít práci Betcomanda!"
Fürjesi Tibor